Cách tạo mục lục cho bài viết trong WordPress đơn giản

Cách tạo mục lục cho bài viết trong WordPress

Tạo mục lục tự động cho tất cả bài viết hoặc từng bài. Tùy chỉnh dễ dàng và nhanh chóng giúp hiển thị đẹp mắt. Hướng dẫn chi tiết với 2 cách dùng plugin và code. Xem ngay!

Hướng dẫn thêm email Microsoft 365 vào ứng dụng Mail trên iPhone

Cách thêm email Microsoft 365 vào ứng dụng Mail trên iPhone

Sử dụng dịch vụ email của Microsoft 365 giúp bạn sở hữu email có tên miền riêng. Ngoài việc sử dụng trên nền web, bạn có thể thêm email Microsoft 365 vào ứng dụng Mail trên iPhone hoặc iPad để gửi và nhận email tiện lợi hơn.