Cách tạo mega menu trong WordPress

Cách tạo mega menu trong WordPress (dùng plugin)

Tạo mega menu cho trang WordPress bằng plugin vô cùng đơn giản, nhanh chóng, giúp đưa thông tin nổi bật lên menu chính của trang đẹp mắt, hiệu quả và thu hút.