Phương thức thanh toán

Quý khách có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho TitanWeb theo thông tin dưới đây:

Tài khoản 1:

Ngân hàng: Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Maritimebank) – Chi nhánh Mỹ Đình
Số tài khoản: 03801012817388
Chủ tài khoản: Trần Ngọc Tuấn Anh

Tài khoản 2:

Ngân hàng: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Ba Đình
Số tài khoản: 0611001947055
Chủ tài khoản: Công ty TNHH eLightUp