Quy trình làm web như thế nào?

Quy trình làm web như thế nào?

Thiết kế web gồm có nhiều bước. Hiểu rõ các bước này khiến bạn an tâm và thể hiện sự chuyên nghiệp của đơn vị làm web. Hãy cũng xem cách TitanWeb thực hiện nhé.