Cách tắt trang tác giả trong WordPress

Cách tắt trang tác giả trong WordPress

Sử dụng trang tác giả trong WordPress có thể ảnh hưởng tới SEO và làm giảm tính bảo mật website. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn tắt trang tác giả này đi.