Cách tạo mega menu trong WordPress

Cách tạo mega menu trong WordPress (dùng plugin)

Tạo mega menu cho trang WordPress bằng plugin vô cùng đơn giản, nhanh chóng, giúp đưa thông tin nổi bật lên menu chính của trang đẹp mắt, hiệu quả và thu hút.

Cách tạo mục lục cho bài viết trong WordPress đơn giản

Cách tạo mục lục cho bài viết trong WordPress

Tạo mục lục tự động cho tất cả bài viết hoặc từng bài. Tùy chỉnh dễ dàng và nhanh chóng giúp hiển thị đẹp mắt. Hướng dẫn chi tiết với 2 cách dùng plugin và code. Xem ngay!