Đánh giá các phần mềm quản lý công việc hiệu quả và miễn phí

Đánh giá các phần mềm quản lý công việc phổ biến và miễn phí

Quản lý công việc hiệu quả là bài toán phải giải với bất cứ doanh nghiệp nào. Làm thế nào để biết nhân viên có làm theo kế hoạch hay không? Nên sắp xếp việc nào trước, việc nào sau? Làm sao để theo dõi tiến độ công việc được rõ ràng, nhanh chóng?