Hướng dẫn thêm email Microsoft 365 vào ứng dụng Mail trên iPhone

Cách thêm email Microsoft 365 vào ứng dụng Mail trên iPhone

Sử dụng dịch vụ email của Microsoft 365 giúp bạn sở hữu email có tên miền riêng. Ngoài việc sử dụng trên nền web, bạn có thể thêm email Microsoft 365 vào ứng dụng Mail trên iPhone hoặc iPad để gửi và nhận email tiện lợi hơn.